• Bezbednosni konsalting i savetovanje
    Bezbednosni konsalting i savetovanje

Bezbednosni konsalting i savetovanje

Detektivska agencija Seguridad nudi usluge bezbednosnog konsaltinga i dosadašnja iskustva nam pokazuju da odluka koju danas donosite može učvrstiti sigurnost i poziciju Vašeg poslovanja u vremenu koje dolazi.

Organiziranjem naprednih sigurnosnih koncepata i provođenjem adekvatnih poslovnih mera iz oblasti korporativne bezbednosti smanjuju se potencijalni rizici i provode uspešni sistemi zaštite.

Sve je veći broj primera iz poslovnog sveta koji ukazuju na činjenicu da nije pitanje da li će se dogoditi štetan događaj, nego kada će do njega doći i koje će biti posledice.
Kako bi otklonili prisutne i potencijalne pretnje i adekvatno odgovorili zahtevima tržišta, Detektivska agencija Seguridad nudi Vam profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga koje uključuju:

  • Primenu posebnih mera tehničke zaštite: protivprislušni pregledi objekata, vozila, mobilna forenzika, računarska forenzika
  • Zaštitu od nelegalnog prikupljanja podataka (industrijske špijunaže)
  • Background check / Dubinska analiza: prikupljanje i analiza poslovnih podataka o konkurenciji, provera potencijalnih poslovnih partnera, provere odgovornih osoba, vlasnika, vlasničke strukture, provere poslovanja, dokumentacije, aktivnosti i poslovne uspešnosti
  • Analizu mogućih pretnji i ranjivosti kompanije
  • Zaštitu intelektualnog vlasništva
  • Implementaciju sigurnosnih rešenja
  • Sigurnost i obuku menadžmenta i zaposlenih