• Imovinsko pravni odnosi
    Imovinsko pravni odnosi
  • Imovinsko pravni odnosi Seguridad
    Imovinsko pravni odnosi Seguridad

Imovinsko pravni odnosi

Nerešeni imovinsko-pravni odnosi su problem s kojim se podjednako susreću kako pojedinci tako i kompanije. Kompleksnost problema često zbunjuje te produžava privatne i poslovne poteškoće.

Detektivska agencija Seguridad uspešno posreduje pri rešavanju imovinsko pravnih problema već duže vreme. Veliki broj naših klijenata javlja nam se upravo sa ovakvim zahtevima, a sve je veći broj zahteva iz inostranstva za detektivskim uslugama vezanim za imovinsko pravnim odnosima.

Detektivska agencija Seguridad nudi usluge:

  • pronalaska imovine dužnika radi izvršenja ili namirivanja dugovanja
  • utvrđivanja stvarnog vlasništva nekretnina
  • pronalaska živih naslednika
  • sve ostale informacije u vezi pokretne i nepokretne imovine