• Krivicno pravna pomoc
    Krivicno pravna pomoc

Krivično pravna pomoć

Često se dešava da svedoci u sudskom postupku ne iznose istinu, dokazi o eventualno načinjenom krivičnom delu se sklanjaju i zataškavaju u korist lica, koje zapravo i jeste počinilac krivičnog dela pa je vrlo teško dokazati njegovu krivicu.

Sudski procesi se uglavnom odugovlače i moće se dogoditi da nosilac krivičnog dela, može biti oslobođen krivice, iako ste svesni, da on to zapravo jeste, ali nemate dokaze.
Temeljnom istragom Detektivska agencija Seguridad će Vam pomoći da dođete do dokaza, koji su od vitalnog značaja za sudski postupak.

Pribavljanje dokaza u predkrivičnom i krivičnom postupku

Ukoliko ste žrtva prevare, obmane ili Vas je neko doveo u zabludu. Ako Vam neko duguje novac, krije se od Vas. Možda Vam neko preti, uznemirava Vas, nemate mir zbog toga.
Mi možemo da Vam pomognemo u ovim situacijama. Pomoći ćemo Vam da podnesete prijavu, tužbu, da Vas uputimo u pravne aspekte svega onoga što možete da učinite I svega onoga što mi, zajedno sa timom naših advokata možemo da učinimo za Vas.

Našim klijentima pružamo vrhunske usluge u krivično pravnim stvarima, podnošenju krivičnih prijava, prikupljanju dokaza i pozitivnom rešavanju slučajeva. Prikupljamo materijalne i lične dokaze kako u krivičnom tako i u parničnom postupku.