• Provera informacija i prikupljanje podataka
    Provera informacija i prikupljanje podataka

Prikupljanje podataka i provera informacija

Budite uvek korak ispred drugih i saznajte sve što Vas zanima. Prikupljanje podataka i provera informacija su jedne od glavnih metoda detektivske istrage. Sastavni je deo svih delatnosti i usluga koje pruža detektivska agencija Seguridad.

Podaci koji se prikupljaju mogu se odnositi na pravna i fizička lica, na objekte, događaje kao i druge predmete koji Vam mogu biti od značaja.

Želite li saznati nešto više o nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, o poslovnoj prošlosti mogućeg poslovnog partnera ili potrebe za informacijom o konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca, sa kim se druže, da li Vam emotivni partner zaista govori istinu, da li Vam se neke osobe lažno predstavljaju i sl. Na sva ova pitanja detektivska agencija Seguridad će Vam dati odgovor.

Detektivska agencija Seguridad Vam u potpunosti garantuje za tačnost i verodostojnost informacija koje pružamo našim klijentima.

Detektivska agencija Seguridad za Vas može pribaviti podatke o:

  • Boravištima i prebivalištima lica
  • Vlasnicima motornih vozila i plovila
  • Polisama osiguranja
  • Podacima iz državnih arhiva
  • Vlasnicima nepokretnosti
  • Penzijskom i invalidskom osiguranju
  • Podacima iz sudskih spisa u slučajevima kada na to pravo ima korisnik usluga

 

Ukoliko smatrate da su Vam potrebne naše usluge i da Vam mi možemo pomoći slobodno nas kontaktirajte, molimo Vas da nas kontaktirate u bilo koje vreme.