• Provera bracnog neverstva - preljube
  Provera bracnog neverstva - preljube

Provera bračnog neverstva - preljube

 

Od svih usluga koje privatna detektivska agencija Seguridad pruža oko 25% slučajeva radi se o bračnoj neveri. Preljuba dramatično utiče na uzajamno poverenje i odanost partnera, na osećaj iskrenosti, sigurnosti i intimnosti.

U slučaju bračne preljube, posao privatnog detektiva je da utvrdi činjenično stanje. Od ukupnog broja klijenata koji traže usluge u našoj detektivskoj agenciji vezano za bračno neverstvo - preljubu, oko 60% je žena. Moguće objašnjenje takve situacije je tvrdnja da žene imaju „šesto čulo“ koja nije u potpunosti netačna. Poređenja radi, 56% muškaraca koji su imali afere bili su srećni u braku, a samo 34% žena koje su imale aferebile su srećne u braku.

Postoje mnogi pokazatelji da nešto nije u redu koji bude sumnju kod partnera u postojanje bračne nevere. Osim povećane potrošnje novca, to mogu biti i skrivanje mobilnog telefona, korišćenje drugog mobilnog telefona, posvećivanje više pažnje sopstvenom izgledu, iznenadni poslovni sastanci i putovanja, bavljenje sportskim aktivnostima itd. Međutim, ti signali ne moraju nužno biti povezani sa postojanjem bračnog neverstva.

Muškarci češće nego žene navode seksualne motive za neverstvo i manje je verovatno da će se zaljubiti u vanbračnog partnera. Žene su više zainteresovane za nadoknađivanje stvari koje nemaju u braku i za zamenjivanje bračnog partnera.

U nekim slučajevima koje smo imali istragom je utvrđeno je da se zaista radi o prezaposlenosti supruga ili supruge. Postoji mogućnost da se radi o skrivanju nekog drugog problema kao npr. kocka, droga, dug i sl., što takođe utiče na povećano trošenje novca.

Ma kako ona izgledala, provera vernosti partnera, jedan je od veoma složenih sistema provere i Detektivska Agencija Seguridad se prema ovom problemu postavlja krajnje profesionalno na taj način što klijentu dajemo garanciju o diskretnosti klijenta, lica koje se proverava i rezultata istrage.

Znakovi moguće prevare

Najčešći znakovi koji mogu ukazivati na prevaru su kada vaš suprug/supruga:

 • Iznenada menja način oblačenja
 • Fizički se sve više udaljava od vas
 • Emotivno udaljavanje, prigovaranje i nervoza
 • Totalna nezainteresovanost
 • Skriva mobilni telefon, briše popis poziva ili poruke
 • Pronalazite neobična imena i brojeve u adresaru mobilnog telefona
 • Sve češće odsutnosti od kuće
 • Učestalije odlazi na poslovne puteve i seminare
 • Odsustvo seksualnih odnosa
 • Promene u seksualnom ponašanju
 • Sitni detalji koje ste počeli primećivati, a nisu karakteristični za njegovo/njeno ponašanje
 • Briše istoriju pretraživanja (history) i gasi računar kad uđete u prostoriju

 

Ovo su samo neki od znakova koji mogu pobuditi sumnju i ukazati na potencijalnu prevaru. Međutim, ne postoje sigurni, nepogrešivi znakovi prevare.

Ukoliko imate opravdanu sumnju u pouzdanost Vašeg partnera i da bi Vam pomogli da dođete do pune istine, detektivi agencije Seguridad mogu za Vaše potrebe, u potpunoj diskreciji, utvrditi sve potrebne činjenice.

Ako želite da potvrdite ili otklonite Vaše sumnje, obratite nam se!

Garantujemo Vam brzu i pouzdanu uslugu, sa potpunom zaštitom identiteta.