• Pomoc kod pretnji i ucena
    Pomoc kod pretnji i ucena

Savetovanje kod pretnji, iznuda i ucena

Ucene

Ucenu vrši onaj ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist zapreti drugom da će protiv njega ili njemu bliskog lica otkriti nešto što bi njihovoj časti ili ugledu škodilo i time ga prinudi da nešto učini ili ne učini na štetu svoje ili tuđe imovine. Najčešće je reč o podacima iz privatnog života.

Ucena se najčešće vrši posrednim putem, za razliku od iznude. Može se vršiti anonimnim pismima ili e-mailom sa ucenjivačkom sadržinom, telefonom uz prikrivanje broja i tonaliteta glasa (posebno ako se ucenjivač i ucenjeni poznaju) i pretnja objavljivanjem izmišljenog kompromitujućeg materijala.

Iznude

U prksi tri su moguće situacije ucene i iznude:

  • Prinuda pojedinca ili grupe nad licem koje poseduje neku imovinsku vrednost (klasična iznuda),
  • Iznuda koja proizilazi iz neraščišćenih imovinskih odnosa,
  • Prisilno nuđenje "zaštite" od strane pojedinca ili grupe (tzv. reket).

Pretnje

Pretnja i ucena izaziva veliko uznemirenje, jer su pretnje upućene uglavnom najbližim članovima porodice. Da bi što više zaplašili, pominju imena dece ili ostalih članova porodice i navode detalje. Ranijih godina su preteće poruke žrtvama upućivane najčešće pismeno, a sada preko telefona, SMS poruka i e-maila. Predstavljaju se kao pripadnici opasnih kriminalnih grupa i upozoravaju da ne obaveštavaju policiju.

Ukoliko ste  žrtva anonimnih ili javnih pretnji, ucena ili iznuda i smatrate da Vam možemo pomoći obratite nam se s punim poverenjem.