Kontakt 011 34 77 323064 400 60 95 | Glasinačka 8, Beograd

Bezbednosni konsalting i korporativna bezbednost

Seguridad d.o.o. Beograd je specijalizovana kompanija koja se bavi istražnim uslugama, bezbednosnim konsaltingom i korporativnom bezbednošću, forenzikom telefona i računara, protivprislušnim pregledom poslovnih prostorija i kancelarija, a svoje usluge pružamo pravnim licima, organizacijama, institucijama i državnim ustanovama u Srbiji.

Osnovni zadatak kompanije Seguridad d.o.o. Beograd je zaštita imovine, lica i poslovanja kompanija kako bi se sa aspekta bezbednosti, pomoglo ostvarivanje ciljeva kompanije, organizacije ili ustanove. Korporativna bezbednost se, između ostalog, bavi i zaštitom kompanijskih vrednosti od tradicionalnih oblika ugrožavanja i otuđenja imovine od strane trećih lica, ali i od strane zaposlenih.

Provera biografija kandidata za posao, zaštita od sabotaža, čuvanje poslovnih tajni, zaštita informacionih sistema, prevencija i otkrivanje korupcije, poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao samo su neke od oblasti koje obuhvata delokrug savremene korporativne bezbednosti koju nudimo klijentima.

Usluge korporativne bezbednosti

Naš osnovni cilj je prevencija u kompanijama, a pojmom prevencije najčešće podrazumevamo niz mera i radnji koje se preduzimaju kako bi se predvideli, predupredili i sprečili gubici po ključne korporativne vrednosti, u slučaju ispoljavanja konkretnih bezbednosnih incidenata. Neutralizacija gubitaka putem sprečavanja ispoljavanja neke negativne pojave, predstavlja imperativ za našu kompaniju.

Delokrug savremene funkcije korporativne bezbednosti je višedimenzionalan, uslovljen je privrednom granom kompanije, razuđenošću njenih poslovnih procesa, dislokacijom imovine, brojem i strukturom zaposlenih, nivoom zastupljenosti informacionih tehnologija u poslovnim aktivnostima i drugo.

Bezbednosni konsalting je naša usluga koja se sastoji iz analize postojećeg stanja, savetovanja iz oblasti bezbednosti, izrade elaborata i planova o merama prevencije, borbe i sanacije od određenih oblika ugrožavanja bezbednosti.

Bezbednosni-konsalting-korporativna-bezbednost-Seguridad-doo-Beograd

Usluge bezbednosnog konsaltinga

Usluge koje podrazumeva bezbednosni konsalting su:

  • PROVERA ZAPOSLENIH U KOMPANIJI – Otkrivanja i prevencija mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih

  • PROVERA LAŽNIH BOLOVANJA I ODSUSTVOVANJA SA POSLA – Da li su zaista Vaši zaposleni na opravdanom bolovanju i odsustvovanju sa posla

  • POLIGRAFSKO TESTIRANJE ZAPOSLENIH I KANDIDATA ZA POSAO – Poligrafsko testiranje zaposlenih je najefikasniji način kojim možete dokazati ili odbaciti Vašu sumnju

  • PROVERA POSLOVNIH PARTNERA I SARADNIKA – Da li ste sigurni da znate s kim poslujete ili sa kim želite da poslujete. Mi ćemo proveriti za Vas

  • PROTIVPRISLUŠNI PREGLED I ZAŠTITA OD PRISLUŠKIVANJA – “Cure” Vam informacije i sumnjate da Vam prisluškuju telefon ili kancelariju, proverićemo i zaštiti Vas od prisluškivanja

  • ZAŠTITA OD EKONOMSKE I INDUSTRIJSKE ŠPIJUNAŽE – Zaštitite poslovanje, poslovnu tajnu, komercijalne podatke i lične prirode od ekonomskih špijuna

  • PROVERA BIOGRAFSKIH PODATAKA – CV – Da li znate koga zapošljavate? Za Vas proveravamo istinitost podataka, obrazovanja, referenci, preporuka kako biste odabrali najbolje

  • FORENZIKA MOBILNIH TELEFONA I RAČUNARA – Za Vaše potrebe vršimo usluge pronalaženja, vraćanja i analize podataka iz mobilnih telefona i računara

Ukoliko su Vam potrebne neke od usluga koje pružamo slobodno nas kontaktirajte

Seguridad uvek može pružiti odgovarajuće rešenje

za Vaš problem